ŚWIATOPOGLĄD

Redakcja

Redakcja


Strona ŚWIATOPOGLĄD jest prowadzona przez Bogusława Kałuskiego.
Istnieje od 08.11.2005 r. 


ADRES

Proszę o kontakt emailowy.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.

Zachęcamy do współpracy.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany fragmentów atrykułów, korekt oraz wprowadzania innych poprawek za zgodą autorów.

Opinie autorów artykułów nie zawsze są zgodne z opiniami redakcji.

Różnorodność prezentowanych poglądów nie oznacza, że są one zamienne. Pluralizm to tylko różnorodność, a nie równa wartość poglądów. Pluralizm jednak trzeba mieć przed oczyma, aby wybrać najlepsze rozwiązanie.

STWORZENIE WITRYNY

Dorota Łańcucka i Tomek Skwarek
Serwer udostępnia firma DMK project www.dmkproject.pl

SPONSORING

Celem działania strony ŚWIATOPOGLĄD jest bezpłatne publikowanie artykułów wyjaśniających ludzkie życie i tym sposobem pomaganie w wychowaniu dzieci.

Osoby chętne do wspierania tej części mojej działalności zachęcam do jednorazowych lub regularnych wpłat na konto (podamy emailem).

Darczyńcy mogą być wymienieni za pomocą nazwiska, adresu firmy, pseudonimu lub w innej uzgodnionej formie.