ŚWIATOPOGLĄD

Kryzys

Artykuły na temat kryzysu gospodarczego

Aktualne motto: Pomyślmy, że teraz wszystko potoczyło się już dobrze. Naturalnym następstwem może być taki obraz: Kto chce, ten pracuje. Kto pracuje, jest godziwie wynagradzany. Kto kupuje, dostaje dobry towar. Nasze dzieci uczą się i bawią uśmiechnięte. Nasze żony, mężowie i my sami jesteśmy szczęśliwi.

2013-07-05 Kałuski Bogusław
Technika komputerowa a sytuacja człowieka - cz.1 - aktualizacje od 05.07.2013 do 21.10.2013

Niniejszy tekst jest kontynuacją artykułu o przyczynach kryzysu, lecz zajmuje się sprawą techniki oraz człowieka.                  

Przyczyny obecnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Pytania o perspektywy. - Aktualizacja 05.07.2013

http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/kryzys.php?id=57

 

Pierwsze publikacje tegoroczne:
Ewen MacAskill, Julian Borger and Glenn Greenwald 
guardian.co.uk, Thursday 6 June 2013 18.55 EDT 
The National Security Agency: surveillance giant with eyes on America
The NSA is the best hidden of all the US intelligence services – and its secrecy has deepened as its reach has expanded
Revealed: NSA taps into tech giants' systems to mine user data
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/06/national-security-agency-surveillance

Gdy niektóre linki się nie otwierają, trzeba wyszukiwać tytuły, które są częściami tych linków, a wtedy się otworzą.

Przy tekstach niemieckich są często linki do tekstów angielskojęzycznych. Więcej linków znajdziemy, gdy klikniemy wersję do druku danego tekstu.

05.07.2013

Już od lat 50. zdarzało się, że były przecieki ze służb wywiadowczych o szpiegowaniu zagranicy oraz własnych obywateli. Nigdy jednak wiadomości o tym nie nabrały rozmachu i nie były naprawdę szeroko rozpowszechnione.

Na czym polega odmienność sytaucji teraz, po ujawnieniach Juliana Assange, WikiLeaks i Roberta Snowdena o  amerykańskich i europejskich systemach wybiórczego oraz hurtowego zbierania danych?
Najpierw to, że taraz prawie nikt nie pisze listów na papierze, lecz elektronicznie i wielu zaczyna mieć poczucie, że nie o wszystkim należy pisać. W życiu gospodarczym, a także prywatnym zacznie teraz być może dziać się tak, jak w korespondencji ze Zwiazku Radzieckiego: poza życzeniami zdrowia nie zawierała niewiele więcej.
Następnie to, że teraz jest już dużo ludzi z wykształceniem informatycznym i ci dobrze rozumieją techniczne aspekty całej sprawy. Główne informacje techniczne są dwie. Pierwsza: można podsłuchać i zapisać wszystko. Druga: można wszystko zapisać na zawsze, bo nie ma praktycznych ograniczeń w wielkości serwerów. Bronić można się szyfrując pisma i rozmowy (są nawet darmowe programy), w nadziei, że szyfr nie zostanie złamany za twego życia.

Kiedyś było tak, że jak ktoś popełnił przestępstwo, to mógł dostać wyrok. Po odbyciu kary i dłuższym okresie poprawnego życia, wyrok był wymazywany.
Jeżeli ktoś narobił długów, ale je spłacił, a ktoś inny o to zapytał, to otrzymywał odpowiedź, że ma czyste konto.

W religiach jest tak, że jak ktoś zgrzeszy, to może się wyspowiadać, gdy jest katolkiem, albo odbyć inny rytuał, gdy jest wyznawcą innej religii, i wtedy staje się ponownie dzieckiem bożym.

Aktualnie sytaucja  obywatela w świecie wygląda tak, że jeżeli zrobił coś za pośrednictwem lub w obecności środków elektronicznych (pismo elektroniczne, rozmowa telefoniczna, internetowa, nagranie), to jest to przechowywane na serwerach na zawsze. Jak się nikomu nie podpadnie, to nikt tego nie będzie wywlekał. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, to zadziała powiedzenie: dajcie nam człowieka, a my znajdziemy na niego paragraf, albo go przynajmniej tak go obsmarujemy, że ludzie się od niego odwrócą (nawet gdy sprawa jest już nieaktualna). -  Nie ma wymazania.

Voltaire powiedział: To niebezpieczne, mieć rację, gdy twoj kraj nie ma racji. Lub: To niebezpieczne, być w porządku, gdy twój kraj nie jest w porządku.

Dla przykładu podam jeden z komenatrzy pod artykułem w Spiegel: co mnie w tej sprawie złości, to to, że tak mało ludzi sie tym złości.
W bardzo wielu komentarzach pod artykułami tzw. zwykli ludzie wstydzą się za rząd niemiecki i domagają się przyjęcia Snowdena w Niemczech.

Zwykli Amerykanie mają zdania na temat Snowdena podzielone - tak, jak Polacy w sprawie Kuklińskiego.

Z gazet angielskojęzycznych najwięcej pisze Guardian (od 05.06.2013), a z niemieckojęzycznych, Spiegel.
Pozostałe gazety są mniej lub bardziej poprawne politycznie (w tej sprawie).
Politycy niemal całego swiata bagatelizuja temat, aby się nie okazało, że już coś wiedzieli na ten temat i aby nie musieć nic zmieniać.

Amerykanie przesadzili z rozmachem imperialnym.
W efekcie to rozsuwa Europę i USA, bo Europa staje się nieufna wobec Ameryki, a Ameryka odsuwa się od stawiającej się Europy.
A na braku jedności atlantyckiej zyskują Rosja i Chiny.

To, że napięcie rośnie, jest widoczne na wielu polach. Wyraźne staje się, jakie wartości są cenne prywatnie, politycznie i ekonomicznie, abyśmy mogli żyć godziwie i stabilnie - my oraz nasze dzieci. Ja wierzę, że przyjdzie na to czas.

 

06.07.2013

 

Polityczne, gospodarcze oraz prawne (układy o ekstradycji) powiązania rządów  państw zachodnich, a więc tych demokratycznych, z rządem USA są tak silne, że te rządy nie udzielają azylu Amerykanom. Swoistym wyjątkiem była kiedyś Islandia, która jednemu Amerykaninowi przyznała obywatelstwo (szachista Bobby Fischer). Obecnie natomiast raczej kraje opozycyjne wobec USA, np. kraje południowoamerykańskie, mogą dać azyl Snowdenowi, mimo iż same bywają krytykowane za łamanie praw.

Widać, że aby mieć szerszy pogląd, trzeba czytać prasę z wielu krajów oraz różnych stronnictw (również teksty Wikipedii bywają merytoryczne różne w różnych językach).

 

* * *

 

08.07.2013

 

Sytuacja dotyczy nie tylko USA i Europy, lecz także Ameryki Południowej i Środkowej oraz proamerykańskiej części Azji. Dotyczy także innych krajów proamerykańskich, porozrzucanych po całym świecie. Wszystkie służby mniej lub bardziej ze sobą współpracują. Częściowo nie dotyczy to raczej mniejszych krajów, które są antyamerykańskie. Rosja i Chiny to osobne obszary, ale kto z nas chciałby żyć w ich protektoratach? - Wielu ludzi nie robi nic złego i w zasadzie nie ma się czego obawiać, ale nikt nie lubi być podglądany.

To oczywiste, że takie sposoby sprawowania władzy mają wpływ na sposób prowadzenia i na stan gospodarki poszczególnych państw i całego świata.

A prawdziwi terroryści nie są tacy głupi, żeby komunikować się w sposóbv nieszyfrowany czy inny widoczny i czytelny. A więc wobec nich ten system jest mało skuteczny.

Podam przykład publikacji. Choć akurat ta gezeta nie jest najlepszym przykładem dobrego dziennikarstwa w tej sprawie, to jednak ten tekst jest interesujący (link trzeba przekleić): Snowden made the right call when he fled the U.S.
http://www.washingtonpost.com/opinions/daniel-ellsberg-nsa-leaker-snowden-made-the-right-call/2013/07/07/0b46d96c-e5b7-11e2-aef3-339619eab080_story.html

Jeszcze jedno. Na niektórych niemieckich gazetach są - od samego początku - informacje o tym, jak podejść do szyfrowania, a więc pomagają tym, którzy dają sobie pomóc. Natomiast we wielu krajach cały temat jest nadal marginalizowany lub nawet w ogóle nie istnieje. Polska prasa pisze strasznie niewiele  i mało konkretnie, delikatnie mówiąc.

 

* * *

09.07.2013

Jaki przykład może unaczocznić skalę i skutki masowego zbierania danych o tym, kto z kim i kiedy oraz o czym rozmawiał lub pisał, albo co robił. A nawet niekoniecznie z kimś, lecz niejako z samym sobą. - W pewnej rodzinie zepsuł się komputer używany przez dziecko. Wezwany informatyk naprawił komputer, a właściwie zrobił porządek na dysku i komputer znowu mógł działać. Przy okazji rodzice zapytali informatyka, co takiego ich kochane i grzeczne dziecko robiło na komputerze. Informatyk wydrukował wykaz stron, które były odwiedzane przez dziecko oraz treść prowadzonej korespondencji na komunikatorach. Okazało się, że były tam także strony pornograficzne, a rozmowy dziecka były, delikatnie mówiąc, niestosowne. - I właśnie również coś takiego może być przechowywane na dyskach służb i wykorzystane za lat kilka czy kilkanaście, gdy dziecko stanie się osobą dorosłą i np. zacznie sprawować ważne funkcje zawodowe, urzędowe czy polityczne. To samo tyczy się oczywiście dorosłych. - Nic nigdy nie jest wymazywane i w dowolnym momencie może być użyte przeciw człowiekowi. Już przykład NRD pokazał, że zgromadzono niewyobrażalną ilość danych na temat obywateli NRD oraz RFN, a teraz możliwości służb są nieskończenie większe. – Sytuacja zaś jest taka, że na całym świecie brak jest zasadniczych regulacji prawnych dla sfery komputerowej oraz internetowej. Takie legislacyjne zaniedbanie. Natomiast poprzednie prawa człowieka i obywatela, po zamachach 11.09.2001 w Nowym Jorku zostały mocno ograniczone czy może nawet zniesione, w tym sensie, że ułatwione jest przechodzenie nad poprzednio istniejącą ochroną sfery osobistej, a zaskarżanie tego jest mało wykonalne. – Nie mam pojęcia, czy w Polsce są już takie zaawansowane systemy, czy nadal "tylko" te stare metody pracy. Jeżeli nie ma tych nowych, to jest na pewno inwiligacja nowego typu z zewnętrz (i ewentualnie otrzymywanie przefiltrowanych i cząstkowych danych od sojuszników).  – Jedno jest jasne. Tak jak zawsze, najlepiej jest prowadzić życie autentycznie przykładne i szczerze święte. I niech Bóg ma nas w swojej opiece. Pamiętajmy też, że opatrzność boska i rozumność ludzka mają wspólny rdzeń.
 

 

* * *

11.07.2013

 

Nie można tu generalizować, ale w prasie amerykańskiej i polskiej oraz w bardzo wielu innych krajach, gdy już się pisze, to kieruje się uwagę czytelników na Snowdena. Jedni widzą w nim kogoś, kto złamał lokalne prawo amerykańskie. Inni widzą w nim kogoś, kto broni praw człowieka. Natomiast przynajmniej niektórzy autorzy artykułów w prasie niemieckiej kierują uwagę czytelników na rzeczowe meritum sprawy, a więc na prawa osobiste i międzynarodowe oraz na sprawy techniczne, a więc kto kogo podsłuchuje i nagrywa oraz jakimi programami. Snowden nie jest bohaterem filmu, lecz człowiekiem, więc trzeba mu poświęcić należną uwagę. Lecz równie ważne jest to, że miliardy czytelników nie są widzami w kinie, lecz że ta "akcja" dotyczy ich osobiście.

 

* * *

 

12.07.2013

Nikt nie wątpi, że Rosja i Chiny stosują cyfrowe wynalazki do zbierania danych oraz do selektywnego przekazywania informacji prasie i czytelnikom. Stosują je w stosunku do obywateli własnych oraz w stosunku do obywateli innych państw. Mieszkańcy Chin czy Rosji niewiele mogą na to zdziałać. Ujawnianie informacji o tym nie robi dużego wrażenia na reszcie świata, bo wszyscy o tym wiedzą.

Ujawianie informacji tego typu o Amerykanach i krajach zachodnich zaczyna szokować mieszkańców tych krajów, bo przecież demokracja, wolność i tajemnica korespondencji były czymś, w co wierzyli.  - Kto jednak ślepo wytyka Amerykanom, czy krajom zachodnim albo krajom północnym naruszenie tych świętych zasad, ten wzmacnia Chiny i Rosję.

Tzw. zwykli Amerykanie słabo reagowali na doniesienia o szpiegostwie. Wydawało się im, że dotyczy to ludzi poza USA. Teraz, odkąd mówi się o współpracy największych firm komputerowych i komunikacyjnych ze służbami, poczuli, że to dotyczy także ich.
Dem Supercomputer ist jedes Ziel gleich
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/faz-net-fruehkritik/faz-net-fruehkritik-maybrit-illner-dem-supercomputer-ist-jedes-ziel-gleich-12279651.html

Jeszcze jedna uwaga. – Dlaczego szpiegowanie ma zły wpływ na gospodarkę? Bo uczy wykradania informacji. Wtedy mniej ceniona jest praca i wynalazczość, bo niektórym się wydaje, że można coś szybko ukraść, albo kupić kradzione  i na tym budować interesy. Lecz kto może coś zdziałać, jeżeli nie będzie miał licznych pracowitych i wynalazczych zespołów? Nie można tego dokonać bazując na informacjach uzyskiwane od służb. W ten sposób rozkładają się struktury będące motorem przemysłu i pokoleniowej potęgi państw.

Generalnie sytuacja wygląda tak, że stosunki międzyludzkie przeniosły się częsciowo w sferę wirtualną. Komunikacja prywatna i praca odbywają w dużej mierze z pomocą lub za pośrednictwem komputerów. Relacje między państwami, w tym także napięcia wojenne, również odbywają się za pośrednictwem komputerów. Wojny, które mają teraz miejsce, odbywają się nie tylko wtedy, gdy wystrzeliwane są rakiety lub gdy ktoś do kogoś strzela z karabinu, ale także dużo wcześniej i długo później, w przestrzeni cyfrowej (w której żyjemy). Wikipedia wiele pisze o cyberwarfare i cyberwar.

Nie ulega wątpliwości, że Arabowie próbują się zjednoczyć i że Europa próbuje się zjednoczyć, a także Ameryka Południowa. Jest też kilka krajów wyjątkowo dynamicznych jak Indie. Tym niemniej teraz jest trzech pretendentów do władzy lub przynajmniej pozycji globalnej: USA, Chiny i Rosja. Każde z tych państw – wchodząc w epokę cyfrową i stosując jej osiągnięcia - naruszyło dotychczasowe, tradycyjne  prawa osobiste oraz międzynarodowe.

Pytanie brzmi: jak ocalić poczucie własnej godności, jako człowiek oraz jak ocalić Amerykę? Chcemy żyć z poczuciem wolności, ale przecież nie możemy na to liczyć w Rosji czy Chinach. A zatem, ile szpiegostwa jesteśmy w stanie i być może powinniśmy znieść teraz w imię ocalenia naszej kultury? Jaka hierarchia wartości ma wyznaczać rozwój w perspektywie lat kilkunastu? - Zastanawiam się nad tym, jak mają brzmieć te pytania.
 

* * *

 

13.07.2013

 

Poniższy artykuł Frankfurter Allgemeine Zeitung z 12.07.2013 omawia temat od strony naukowej. Jest to wywiad z naukowcem znanym z przystępnego przekazywania wiedzy naukowej:
Ranga Yogeshwar im Gespräch mit Dietmar Dath. Rechnen Sie damit, lebenslang ein Verdächtiger zu sein
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ueberwachung/ranga-yogeshwar-im-gespraech-mit-dietmar-dath-rechnen-sie-damit-lebenslang-ein-verdaechtiger-zu-sein-12279206.html

 

Kolejny artykuł jest wywiadem jakiego czasopismu Spiegel udzielił 12.07.2013 Dirk Heckmann, wykładowca prawa oraz sędzia Sądu Konstytucyjnego Landu Bawaria
Informant Snowden. "Er ist ein Glücksfall für die Gesellschaft"
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/fachmann-fuer-internetrecht-schlaegt-klagen-gegen-prism-vor-a-910619.html

 

18.07.2013

Wg. czasopisma Spiegel, Hans-Peter Friedrich, niemiecki minister spraw wewnętrznych, który swoimi wypowiedziami stara się łagodzić sprawę w Niemczech, powiedział 16.07.2013, że jednak trzeba lepiej dbać o bezpieczeństwo danych (w Bundestagu, w komisji nadzorującej służby tajne, Bundestag, Parlamentarische Kontrollgremium zur Überwachung der Geheimdienste). To odczytywane jest jako oficjalne przyznanie, że sprawa jest ważna oraz jako zalecenie do szyfrowania korespondencji prywatnej, firmowej itd. A skoro to jest zalecenie dla obywateli i firm niemieckich, to jest jasne, że również dla obywateli i firm innych krajów. To dotyczy zarówno spraw komputerowych jak i telefonicznych, bo rozmowy, które laicy nazywają telefonicznymi,  odbywają się także za pośrednictwem techniki komputerowej. - Wg. doniesień prasowych, służby wywiadowcze, antywywiadowcze oraz im podobne, uzyskały w sposób legalny (lub jak niektórzy twierdzą, nielegalny) dostęp do wielu serwerów największych firm telekomunikacyjnych, internetowych i komputerowych, do węzłów (punktów wymiany ruchu internetowego, ang. Internet eXchange Point, IXP) oraz podczepiły się do kabli transoceanicznych. - Jeżeli chodzi o firmy, to zbieranie danych o klientach umożliwia m.in. to, że na ekranach komputerów wyświetlają się reklamy takie lub inne, w zależności od tego, jakie człowiek gazety internetowe czyta i jakie strony ogląda. Łatwo stwierdzić, kto jest jakiej płci i w jakim wieku, a więc u osoby starszej mogą się wyświetlać reklamy leków, a u osoby, która się buduje, reklamy firm z materiałami budowlanymi. Również reklama emailowa (tzw. spam) może być spersonalizowana. - Jeżeli zaś chodzi o służby, to nie wiadomo, po co dane są zbierane, bo to jest utajnione. Służby muszą być tajne, bo inaczej nie spełniały by swojej roli ochronnej. Jednak wobec tej tajności utrudniona jest kontrola nad nimi. - Były prezydent USA, Jimi Carter, wypowiedział się do CNN, że "inwazja w sferę prywatną zaszła za daleko" oraz że ujawnienia E. Snowdena (Whistleblower, Enthüller, Skandalaufdecker, Hinweisgeber, demaskator) są "długofalowo prawdopodobnie korzystne, ponieważ informują opinie puibliczną".

Na temat wypowiedzi Hansa-Petera Friedricha:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/friedrich-fordert-deutsche-zu-mehr-datenschutz-auf-a-911445.html

Na temat wypowiedzi Cartera:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nsa-affaere-jimmy-carter-kritisiert-usa-a-911589.html

Bardziej dosadnie piszą małe niemieckie gazety.  Nie ma takiej prasy niemieckojęzycznej, która na ten temat by nie pisała. To nie są jakieś wzmianki prasowe, lecz fachowe teksty, których autorami są najpoważniejsi dziennikarze. Z angielskojęzycznych przewodzi nadal Guardian (zwłaszcza Glenn Greenwald http://www.guardian.co.uk/profile/glenn-greenwald ). Podobnie gazety brazylijskie.

 

Interesująco pisze także Richard Matthew Stallman, znany w kontekście projektu GNU oraz Linux.
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://www.stallman.org/

 

Jeszcze słowo o sprzęcie. Nowoczesne komputery, zwłaszcza przenośne, a także telefony mają kamery i mikrofony oraz urządzenia do lokalizacji. Dzięki temu możemy rozmawiać, widzieć się oraz jechać trasa proponowaną przez komputer. Problem polega jednak na tym, że tych części nie da się wyłączyć. A zatem, gdy urządzenia są włączone, a nawet gdy są wyłączone, to od zewnętrz możemy być podglądani i podsłuchiwani. Oczywiście Internet można wyłączyć w swoim domu, albo nawet wyjąć baterie, co uchodzi za jedynie pewne, ale może się wtedy okazać, że utracimy prawo do gwarancji. Poza tym wyjęcie baterii nie zawsze bywa takie proste. A do tego jeszcze trzeba wiedzieć, że umowy z dostarczycielami urządzeń i sieci mogą zezwalać na takie dostępy do naszych urządzeń bez naszej każdorazowej zgody i wiedzy.

W Polsce pisze się niewiele, praktycznir ani na lewicy, ani na prawicy, ani w centrum
Trochę informacji pojawia się w dziale bezpieczeństwo czasopisma Chip
http://www.chip.pl/news/bezpieczenstwo
 

Spiegel o szyfrowaniu:
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/verschluesselung-fuenf-web-dienste-fuer-mehr-sicherheit-a-834782.html

Zob. też  Cryptopartys:
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/cryptoparty-bewegung-die-cypherpunks-sind-zurueck-a-859473.html

i inne, jak:
Hackertreffen in Köln: Sie haben uns doch gewarnt
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/sigint-2013-sie-haben-uns-doch-gewarnt-a-909705.html

 

19.07.2013

Tego dnia miała miejsce konferencja prasową kanclerz Angeli Merkel. Z góry powiedziała, że szczegółami się nie zajmie.
W ogólności zaś stwierdziła ponownie, że przy nadzorze (w sensie inwigilacji) trzeba zachować właściwe proporcje. Że mimo zagrożenia terorem cel nie uświęca środków. Że nie wszystko, co możliwe technicznie,  wolno stosować. I że Niemcy nie są państwem inwiligacyjnym ("Deutschland ist kein Überwachungsstaat.")
Całość na:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/liveticker-zur-bundespressekonferenz-mit-angela-merkel-zur-nsa-affaere-a-911890.html
 

Prasowe informacje o programach inwiligacyjnych:

Überwachungsskandale: Alles, was man über Prism, Tempora und Co. wissen muss 03.07.2013
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/prism-und-tempora-fakten-und-konsequenzen-a-909084.html

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum NSA-Skandal
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-07/faq-nsa-skandal/seite-1


Poradniki, jak teraz używać Internetu i emaili:

Schutz gegen Internet-Spione. So verschlüsseln Sie Ihre E-Mails
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/so-verschluesseln-sie-ihre-e-mails-mit-openpgp-a-909316.html

Tor-Router zum Selberbauen. Internet-Tarnkappe für 65 Euro
http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/raspberry-pi-tor-router-onion-pi-anonymisiert-surfen-im-web-a-907567.html

Ratgeber Passwörter. Lieber wW!#cCbBhHjJfFo1dD als 123456
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/passwort-schutz-mehr-sicherheit-im-internet-a-835077.html

Wie Sie im Netz anonym und sicher bleiben
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-07/update-mein-digitaler-schutzschild

Część tych tekstów zawiera linki do stron angielskojęzycnych.

Niemcy polecają:
- Linux (uwaga, bo nie wszystkie wersje)
- LibreOffice
- przeglądarkę Mozilla Firefox
- wyszukiwarkę Tor i przy niej chat Cryptocat, w drugim rzędzie wyszukiwarki Ixquick, duckduckgo, startpage
- program do rozmawiania Jitsi
- program do emaili Mozilla Thunderbird (PGP)
Więcej programów wymienionych jest na prism-break.org


Oczywiście jest także wiele niemieckojęzycznych stron internetowych komputerowych technicznych czy ogólnych jak https://netzpolitik.org/

Jeżeli przeczytać tych wiele artykułow, to widać dwa problemy. Jeden to powszechne odczucia autorów, że służby amerykańskie oraz krajów proamerykańskich, a więc w dużej części krajów demokratycznych, wkroczyły zbyt zamaszyście w sferę prywatną i że zostały przy tym naruszone lub zmanipulowane prawa. Oburzenie w komentrzach pod artykułami jest 99,9% -owe. Drugi problem polega na tym, że to oburzenie zwraca się nie tylko przeciw administracji amerykańskiej, ale również przeciw USA czy amerykańskiemu stylowi życia w ogóle, a przecież pod wieloma względami USA są jednak krajem wspaniałym. Poza tym oburzenie czytelników kieruje sie także przeciw administracjom innych państw, które biorą w tym mniejszy czy większy udział. Niemcy są tylko jednym z wielu przykładów.

 

21.07.2013

 

Der Soziologe Ulrich Beck im Gespräch Digitaler Weltstaat oder digitaler Humanismus?
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/der-soziologe-ulrich-beck-im-gespraech-digitaler-weltstaat-oder-digitaler-humanismus-12287900.html

Wynalazki oraz rozwiązania biznesowe przekraczają granice. Telewizory czy komputery są stosowane w każdym kraju na świecie. Podobnie Internet. Również środki, jakimi dysponuje wojsko (rakiety, samoloty, satelity, dostęp do systemów) są transgraniczne. Natomiast rozwiązania prawne są lokalne, bo dotyczą pojedynczych państw lub grup państw. Rządy państw niedemokratycznych, jak Rosji czy Chin oraz wielu innych mniejszych państw uporczywie ignorują prawa pojedynczych osób i stosują siłę. Jednak również rządy państw demokratycznych w imię dobrobytu i ochrony przed teroryzmem - zdaniem U. Becka "w niezauważalny dla ludności sposób" - przestały być efektywnymi gwarantami praw i wolności osobistych.
 

Moje pytanie brzmi: Jak przejść od sytuacji dającej się opisać jako „gospodarka i polityka rabunkowa” (ekologicznie, gospodarczo, politycznie)  do sytuacji dającej się opisać jako „korzyści własne zintegrowane ze zbiorowymi”? Jakiekolwiek byłyby perypetie najbliższych miesięcy i kilku lat, to właśnie w takiej perspektywie powinien następować rozwoj w dłuższym okresie czasu. Dobrobyt i wolność, siła (s)pokoju, samoograniczenie (nie wszystko, co możliwe technicznie, wolno stosować); krok po kroku.

 

22.07.2013

Schnüffelsoftware "XKeyscore"
Deutsche Geheimdienste setzen US-Spähprogramm ein
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bnd-und-bfv-setzen-in-deutschland-nsa-spaehprogramm-xkeyscore-ein-a-912196.html

Z artykułu wynika, że służby amerykańskie miały dostęp do danych, które o swoich obywatelach zbierały służby niemieckie.
W czerwcu wszyscy wszystkiemy zaprzeczali, a teraz wygląda, że jednak każde większe europejskie państwo ma jakiś swój program i że wszyscy dają wszystkim - no może nie całkiem wszystkim, ale przyjaciołom na pewno, no i tylko wtedy gdy koniecznie potrzebują, no ale kto nie potrzebuje?
Na tym tle Polska wygląda jak cudowana zielona wyspa.

NSA-Überwachung: Die kleine Kanzlerin
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/augstein-kolumne-zu-merkel-in-der-nsa-affaere-die-kleine-kanzlerin-a-912339.html
Jakob Augstein przywołuje opinie Thomasa Darnstädta (Spiegel) oraz Heriberta Prantla z Süddeutschen Zeitung, wg. których niemieckie państwo przestało spełniać swoje funkcje ochronne wobec obywateli i że mamy do czynienia z kryzysem państwa.

Überwachung durch US-Geheimdienste Unterirdisch
Ein Essay von Heribert Prantl
tu jest grafika pokazująca połączenia programów, służb i firm
http://www.sueddeutsche.de/politik/ueberwachungs-durch-us-geheimdienste-unterirdisch-1.1726074
http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesregierung-zur-spaehaffaere-der-trojanische-innenminister-1.1724223

Cytowany jest także Nils Minkmar (FAZ), który zauważa, że latach 20-tych minionego wieku zrobiono za mało, aby uratować demokrację. Jak wiemy z historii, z czasem Hitler doszedł do władzy. - Moje pytanie: Czyżby dzisiejsi zwykli Niemcy chcieli, aby państwo niemieckie wreszcie odegrało jakąś chwalebną rolę w dziejach świata?


Istnieje również ruch obywatelski. Powstało wiele stron internetowych, ludzie piszą na forach oraz zaczęły się demonstacje. Na razie małe i nieliczne, ale na 27.07.2013 planowane są demonstacje w całych Niemczech. Te pierwsze były antyamerykańskie, ale kolejne mogą mogą być już także sprzeciwem wobec stylu rządów w Niemczech.
Internet-Überwachung Routinespionage
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/internet-ueberwachung-routinespionage-12283047.html


Stop Watching Us – We are all Edward Snowden
Aufruf zur Demonstration
http://www.stop-watching-hamburg.de/

Jeżeli chodzi o duże czasopisma niemieckie, to w Intenecie wiele artykułow ma wersje angielskojęzyczne.

 

28.07.2013

Wczoraj, w 30 miastach Niemiec wyszło na ulicę ponad 10 tys. demonstrantów.
Demonstrationen gegen Prism
Tausende fordern Stopp der Überwachung
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/10-000-menschen-protestieren-gegen-nsa-ueberwachung-a-913513.html


Chronologia po angielsku:
Edward Snowden and the NSA files – timeline
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/23/edward-snowden-nsa-files-timeline

Chronologia po niemiecku:
NSA-Enthüllungen
Chronologie der Snowden-Affäre
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nsa-spaehaktion-eine-chronologie-der-enthuellungen-a-910838.html
 

Ankieta niemiecka w sprawie podsłuchów. - W innych państwach temat nadal jest pomijany, natomiast Niemcy biorą rzecz poważnie i podchodzą praktycznie, a więc zaczynają ograniczać pisanie oraz zaczynają szyfrować.
NSA-BND-Spähaffäre
Internetnutzer misstrauen dem Staat
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/nsa-bnd-spaehaffaere-internetnutzer-misstrauen-dem-staat-a-913111.html

 

Jaka jest różnica między "Open-source software" a "free software"?
Free software można używać bezpłatnie, ale nie można zobaczyć kodu takiego programu. Oznacza to, że w takim programie, bez wiedzy użytkownika, może być zaszytych wiele wtyczek.
Open-source software może być bezpłatne lub płatne, ale można zobaczyć kod takiego programu. Oznacza to, że jeżeli są tam wbudowywane jakieś wtyczki niekorzystne dla użytkowników, to są one przez wytrawnych programistów wyłapywane i usuwane.
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_software
 

Podręcznik szyfrowania itp.
Cryptoparty-Handbuch
http://www.cryptoparty.in/resource

 

Ograniczenie działaności NSA nie udało się w Kongresie stosunkiem głosów 205-217. Gdyby się udało, byłoby pewnie powstrzymane w Senacie lub przez prezydenta. Tym niemniej stosunek głosów okazał się zaskakujący.
Abstimmung über Geheimdienst. NSA-Kritiker scheitern im US-Parlament
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nsa-kritiker-scheitern-im-us-repraesentantenhaus-a-912976.html
 

WikiLeaks Party Party - partia założona w Australii po to, aby pomóc  Julianowi Assange, nie ma jeszcze miejsc w parlamecie, ale ma już poparcie 25-28%
http://www.tntmagazine.com/news/australia-news/wikileaks-julian-assange---exclusive-interview-i-just-dont-like-lying-arseholes/page/2
https://en.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks_Party

 

Noam Chomsky, jeden z najsłynniejszych współczesnych filozofów, często cytowany, obecnie wykładowca Massachusetts Institute of Technology, powiedział, że Snowden powinien być uhonorowany.
https://en.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky

Chomsky says ‘Snowden should be honored’ for ‘telling Americans what the government was doing’
http://mondoweiss.net/2013/07/chomsky-says-snowden-should-be-honored-for-telling-americans-what-the-government-was-doing.html


Zagadka. - Jaki współczesny polityk zawarł poniższą deklarację w swoim programie wyborczym?
Protect Whistleblowers: Often the best source of information about waste, fraud, and abuse in government is an existing government employee committed to public integrity and willing to speak out. Such acts of courage and patriotism, which can sometimes save lives and often save taxpayer dollars, should be encouraged rather than stifled. We need to empower federal employees as watchdogs of wrongdoing and partners in performance. [imię nazwisko] will strengthen whistleblower laws to protect federal workers who expose waste, fraud, and abuse of authority in government. [nazwisko] will ensure that federal agencies expedite the process for reviewing whistleblower claims and whistleblowers have full access to courts and due process.

Deklaracji polityków chińskich i rosyjskich nie ma co przypominać, bo o nich i tak z góry wiadomo, że liczy się nie to, co mówią, lecz to co robią. Ale od polityków państw nazywanych demokratycznymi oczekiwano przewidywalności, a więc, że za słowami pójdą czyny.

 

31.07.2013

Rozwiązanie zagadki:
Will Obama Keep His Promise to Federal Whistleblowers?
By MEGAN CHUCHMACH (@megcourtney) and RHONDA SCHWARTZ (@rhondaABC)
August 4, 2009
http://abcnews.go.com/Blotter/story?id=8241580&page=1#.UcThVNjiE5s
Zob. też:
http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-07/manning-urteil-held-verraeter-whistleblower
Bradley ManningEin Held, der ins Gefängnis gehört

Jest wiele tekstów - aż trudno nadążyć. Linki do najnowszych wiadomości podają na Twitterze: Glenn Greenwald oraz WikiLeaks.
(Glenn Greenwald napisał, że na Twitterze konto Snowden nie jest kontem E. Snowdena)

 

02.08.2013

Zwycięzcy I Wojny Światowej, w Traktacie Wersalskim, nałożyli na Niemcy obowiązki płacenia reparacji wojennych. Miały to być odszkodowania za faktyczne straty wojenne.  Celem było zniszczenie potęgi gospodarczej Niemiec. Kwoty były jednak społecznie i politycznie nierealistyczne, bo mimo wojennych szaleństw, gdy uspokoiły się zawieruchy (koniec działań na rozkaz), ludzie nie chcieli być niewolnikami pracy. I na tym właśnie polega sytuacja kulturowej dojrzałości Europy, że przemieszane są szaleństwa i normalność. - Wracając do historii:  niewykonalne kary, nałożone na państwo niemieckie, doprowadziły do zmian politycznych w Niemczech, w wyniku których do władzy doszedł Hitler.
 

Hitler robił dobre wrażenie przez roboty publiczne oraz inne działania ułatwające życie zwykłym ludziom oraz ludziom biznesu – oczywiście, o ile się podporządkowywali. Pamiętajmy jednak,  że ludzie nie są marionetkami lecz współgraczami. Dla codziennych korzyści lekceważono więc perspektywiczne plany Hitlera i w końcu nie było już w państwie niemieckim takiej wewnętrznej siły, która mogłby go pozbawić władzy. Wielu wiedziało, co się dzieje, ale czuło się bezsilnych. Dla ratowania wygodnego życia, a później (gdy SS stało się groźne) dla ratowania życia w ogóle, pracowało i strzelało tak, jak wymagał Hitler. Sprawy zaszły tak daleko,  że nie było odwrotu -  doszło do zaklinowania się, jak w zaułku. Ale nawet wtedy wielu wierzyło, że to się dobrze skończy. - Dopiero siły zewnętrzne, a więc inne państwa, doprowadziły do upadku Hitlera, ale dokonało się to przez rozbicie całych Niemiec. Inne narody i Niemcy wykrwawiły się przy tym milionami ofiar.
 

Do dzisiaj wielu Niemców koncentruje się na przyczynach II Wojny Światowej i wyrzuca Francji, że doprowadziła do nałożenia tak wielkich kar.  Pomija się myślenie na temat celów tamtych działań, zachowań i wydarzeń. - Do zaklinowania się doszło przecież przez uporczywe dążenie państwa do niewłaściwej ekspansji, czy to w sensie gospodarczym czy politycznym oraz przez słabe, na codzień, reagowanie obywateli na nieprawidłowości w życiu społecznym. Przed i podczas II Wojny Światowej nie doszło do zredefiniowania celów. Także dzisiejsze oceny historyczne mało kiedy biorą to pod uwagę.
 

Zauważmy,  że dzisiajsza sytuacja światowa jest jednak dość podobna, mimo iż nie można wymienić jakiegoś jednego polityka ani nawet tylko jakichś kilku, którzy pociagają za sznurki tak centralnie jak Hitler -  różnica polega więc na tym, że jest więcej takich wielkich graczy. Poza tym w krajach bogatej Północy nie ma tak drastycznych prześladowań, jakie uruchomił Hitler. Ludzie mają co jeść. Pozornie jedynym problemem jest światowy kryzys gospodarczy. Ta sprawa jest zbywana w ten sposób, że rządy państw dają bankom praktycznie nieograniczoną pomoc, gdy tylko banki grożą bankructwem. Zwykła ludność nie chce ryzykować utraty pracy, utraty domów kupionych na kredyt, a poza tym czuje się raczej bezsilna wobec partii politycznych, które same sobie wyznaczają kandydatów, organizują sobie fundusze wyborcze, a następnie obejmują władzę. 


Czy można mieć nadzieję, że rządy staną się lepsze? Że banki się uzdrowią? Że nastąpi aksamitna naprawa?


Podczas rewolucji w Rosji, wygranej przez bolszewików, walczyły bardzo skutecznie tzw. białe armie. Nie otrzymały jednak z Zachodu odpowiedniej pomocy i ostatecznie przegrały, ponieważ na Zachodzie sądzono, że „wkrótce” bolszewicy i tak upadną i nastąpi powrót do sytuacji sprzed rewolucji, a więc szkoda wydawać pieniądze (choć nie było szkoda wydawać pieniędzy na rozpętanie rewolucji).  - Dobrowolne oddawanie władzy lub rewidowanie celów i metod jest jednak wyjątkiem, a nie standardem. Jak poucza historia, zmiany się jednak dokonają, prędzej czy później.

Strategiewechsel in der Arabien-Politik: Obama setzt wieder auf Despoten
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kerry-und-obama-die-usa-verteidigen-den-putsch-in-aegypten-a-914541.html
[…]
„Gesellschaften, die durch Angst und Repressionen zusammengehalten werden, mögen die Illusion von Stabilität vermitteln für eine Zeitlang. Aber sie sind auf Sollbruchstellen gebaut, die letzten Endes auseinanderbrechen", sagte Obama.
[…]
To jest fragment przemówienia 19.05.2011:
For Immediate Release
Remarks by the President on the Middle East and North Africa
State Department, Washington, DC
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa
[…]
Societies held together by fear and repression may offer the illusion of stability for a time, but they are built upon fault lines that will eventually tear asunder.
[...]
Społeczeństwa, które utrzymywane są w swej formie za pomocą strachu i represji, mogą oferować iluzję stabilności jedynie przez jakiś czas, bo zbudowane są na liniach [uskokach], które z natury pękają.


Ale także politycy mówiący „miło”, „gładko” i „na okrągło” budują iluzje.
S.P.O.N. - Der Kritiker: Scheinriesin im Reich der Zwerge
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/diez-kolumne-zur-bundestagswahl-bitte-den-wahlkampf-stoppen-a-914420.html
[…]
Timothy Garton Ash hatte auch noch ein paar lakonische grausame Sätze über unsere Politiker parat, die besonders weh tun, weil er sich in seinem Essay über die "neue deutsche Frage" vorher so viel Mühe gegeben hatte, fair und freundlich zu sein.
"Die gesamte politische Klasse in Deutschland spricht diese sterile Lego-Sprache", schreibt er in der "New York Review of Books", [http://www.nybooks.com/articles/archives/2013/aug/15/new-german-question/] "sie zimmern vorgefertigte Phrasen zusammen aus hohlem Plastik. Die meisten deutschen Politiker fliegen eher allein zum Mond, als dass sie einen bleibenden Satz formulieren."
[…]


Warta wymienienia jest książka, która rok temu uchodziła za futurystyczną lub nawet naśmiewano się z niej, a dzisiaj wydaje się, że opisywała sytuację zbyt łagodnie.
Autorzy: Julian Assange, Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maguhn, Jérémie Zimmermann
tytuł: Cypherpunks
Julian Assange -  WikiLeaks.
Jacob Appelbaum – twórca Tor. 
Andy Müller-Maguhn – współautor artykułu dla Spiegel (że Niemcy z Amerykanami w jednym łóżku).
Jérémie Zimmermann – współzałożyciel francuskiej organizacji La Quadrature du Net
 

06.08.2013

 

 

Mamy obecnie sytuację, w której tak wiele spraw zostało utajnionych, że nawet członkowie Kongresu nie są informowani.
W konsekwencji, jeżeli ktoś dociera do tych tajemnic i je upublicznia, to naraża się na karalność.
Tekst angielski:
Members of Congress denied access to basic information about NSA
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/04/congress-nsa-denied-access
tekst niemiecki:
NSA-Affäre
US-Kongressabgeordnete bekommen keine Infos zu Spähprogrammen
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nsa-affaere-us-kongressabgeordnete-bekommen-keine-infos-a-914841.html

Wywiad z byłym Przewodniczacym Trybunalu Konstytucyjnego
Hans-Jürgen Papier. Die Freiheitsrechte dürfen nicht geopfert werden.
http://www.welt.de/politik/deutschland/article118684465/Die-Freiheitsrechte-duerfen-nicht-geopfert-werden.html

I jeszcze spojrzenie z Ameryki Łacińskiej:
The Whistleblowers and Latin America
Posted: 08/05/2013 5:31 pm
Violeta Ayala
http://www.huffingtonpost.com/violeta-ayala/the-whistleblowers-and-latin-america_b_3709535.html?view=screen

 

12.08.2013

 

Przegląd tematów dotyczących bezpieczeństwa w różnych dziedzinach:
Mehr Durchblick in der europäischen Sicherheitsforschungslandschaft mittels Informationssystem esfo
http://www.sicherheitsforschung-europa.de/
Informatik und Kommunikation :
http://www.sicherheitsforschung-europa.de/servlet/is/8208/

 

Kanzleramtschef Ronald Pofalla oświadczył, że zostanie zawarte porozumienie z USA w sprawie szpiegowania, co jego zdaniem rozzwiąże problem. - Zdaniem komentatorów jest to przyznanie się, że problem istniał i jeszcze istnieje.
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nsa-affaere-deutschland-und-usa-verhandeln-ueber-anti-spionage-abkommen-a-916163.html

Podobnie świadczą zapewnienia B. Obamy, że sprawy zostaną uregulowane.
US-Geheimdienst: Assange nennt Obamas Reformpläne Sieg für Snowden
http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-geheimdienst-nsa-assange-nennt-obamas-reformplaene-sieg-fuer-snowden-a-915917.html

Co do zapowiedzi Pofalli, że wstępnymi ustaleniami układu o wzajemnym nie szpiegowaniu oraz o zasadach wzajemnego szpiegowania się zajmą się szefowie służb. A zatem zrobieniem porządku w kórnikach zajmą się stare lisy.

 

14.08.2013

Udo Vetter zwraca uwagę, że urzędy i policja nie szyfrują swoich emaili, ani lekarze i firmy ubezpieczeniowe, ani przedsiębiorstwa. Przez to informacje dotyczące prywatnych osób i firm są w praktyce ogólnie dostępne dla służb.
Interview zur NSA-Affäre: "Überwachung ist wie Radioaktivität"
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/udo-vetter-ueber-die-nsa-affaere-und-die-wahlchancen-der-piratenpartei-a-916267.html

Tytułem wyjaśnienia: W praktyce jest tak, że jeżeli dane są szyfrowane przez dostawców usług komputerowych (np. na serwerach dostawców emaili), to dostęp do danych mają oczywiście ci dostawcy emaili oraz służby mające dostęp do ich serwerów.  Dostępu do danych nie ma tylko i wyłącznie wtedy, gdy dane (np. emaile) są szyfrowane na komputerach nadawcy i odbiorcy, a więc przez samych piszących i czytających, za pomocą dodatkowych programów zainstalowanych na ich komputerach (te programy są wymienione wyżej).

 

15.08.2013

 

Michael Janke, szef Silent Circle:
To nie jest tylko problem NSA, lecz na całym świecie.
[poza tym:]
Jeżeli kto się dobrał do Państwa laptopa czy smartfona, to nie pomoże Państwu żadne szyfrowanie jakie jest na świecie.
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/silent-circle-chef-janke-berg-von-metadaten-a-916781.html
Abgeschalteter E-Mail-Dienst Silent Circle. Wir saßen auf einem Berg von Metadaten.

 

22.08.2013

Niemieckim partnerem syndykatowym angielskojęzycznej gazety Guardian jest Freitag. Pisze jeszcze bardziej dosadnie niż Spiegel. 

Trzeba jednak wiedzieć, że nie wszędzie piszą wszystko o wszystkim. Często pisanie jest jednokierunkowe. Np. w polskich gazetach można się sporo dowiedzieć o Rosji. A w niemieckich i brazylijskich o USA. W amerykańskich znowu można dużo przeczytać o Brazyli. A w rosyjskich o Zachodzie łącznie z USA. - Za jakiś czas ukierunkowanie może być innej. Poza tym warto wiedzieć, że wielkie gazety, w jakichkolwiek językach się ukazują, mają swoje mniejsze lub większe wersje angielskojęzyczne. Aby jednak wiedzieć nieco więcej o świecie, trzeba znać różne języki, bo inaczej obraz może być jednokolorowy.

 

24.08.2013

 

Zabrał głos milczący dotąd The Independent, powołując się na materiały Snowdena, jednak Glenn Greenwald twierdzi, że to są jakieś kontrolowane przecieki rządowe.
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/aug/23/uk-government-independent-military-base

Swego czasu zaczął się także odzywać Washington Post
http://www.theguardian.com/media/washington-post


Guardian podzilił się materiałami Snowdena z NYT.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/snowden-dokumente-guardian-will-mit-new-york-times-zusammenarbeiten-a-918344.html
http://www.theguardian.com/uk-news/2013/aug/23/guardian-news-york-times-partnership

Czytając doniesienia różnych gazet można się zastanawiać, która prasa to prasa.

 

06.09.2013

W krajach totalitarnych zniesiona jest własność prywatna. Tak jest w państwach, które używały lub używają ideologii komunistycznej. Lub także w innych krajach, gdzie władza ma pozycję nienaruszalną i niezależną od tzw. obywateli. Czasem niektóre z narzuconych tam praw brzmią dobrze, ale są papierowe, nieskuteczne. Lub wręcz służą bezprawiu. Zniesiona jest też prywatność decyzji, bo np. nie można sobie chodzić czy jeździć tam, gdzie się chce, a jedynie tam, gdzie jest to wyraźnie dozwolone lub wręcz wskazane czy nakazane. Bywa tam, że ktoś ma wiele lub jest dysponentem wielkich poblicznych środków, ale tylko pod warunkiem stosowania się do lokalnej linii rządowej.

Poza tym, w tych krajach, w których nastąpił taki rozwój teorii, techniki i technologii, za którymi nie nadążają zwykli obywateli, a jedynie wysocy specjaliści i wysocy urzędnicy, nie jest szanowana tajemnica korespondencji, czy w ogóle komunikacji papierowej i elektronicznej. Co więcej, jak wiadomo od dzisiaj, nie jest również szanowana tajemnica bankowa, ani służbowa, jak choćby medyczna. Słowa utraciły swoją prywatność czy intymność. Nie stały się "publiczne" w takim sensie jak przemówienia, kazania czy artykuły skierowane z rozmysłem do odbiorców, bo przecież nie wszyscy chcą mówić do szerszego grona. One stały się "publiczne"  w takim sensie jak śniadania, obiady czy kolacje spożywane (z braku innych możliwości) w szklanych domach, albo jak miłość w szklanych domach obok których przechodzą zainteresowani tym obcy ludzie. Albo jak toaleta w szklanych domach.

Po angielsku:
http://www.theguardian.com/world/2013/sep/05/nsa-gchq-encryption-codes-security/print
www.nytimes.com/2013/09/06/us/nsa-foils-much-internet-encryption.html?hp&_r=0
www.propublica.org/article/the-nsas-secret-campaign-to-crack-undermine-internet-encryption
Tu jest nawet narysowane:
http://www.nytimes.com/interactive/2013/09/05/us/unlocking-private-communications.html?_r=1&

Po niemiecku:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nsa-und-britischer-geheimdienst-knacken-systematisch-verschluesselung-a-920710.html
 
Po polsku:
http://di.com.pl/news/48782,1,NSA_zlamala_popularne_narzedzia_szyfrowania_Nowe_wycieki_od_Snowdena-Marcin_Maj.html
i bardziej fachowo:
http://niebezpiecznik.pl/post/nsa-jest-w-stanie-rozszyfrowywac-polaczenia-ssl-4g-vpn-i-ssh-czy-to-koniec-bezpiecznej-komunikacji-w-internecie/

 

12.09.2013

Nadużyciem jest istnienie sądów tajnych i jednocześnie zaocznych oraz ich tajnych wyroków. Sądy i wyroki muszą być jawne, albo nie są sądami lecz aparatami przemocy. Gdy służby NSA opierają się na  sądzie FISC, to orzeczenia takiego "sądu" tworzone są jak wewnętrzne regulacje, a jednak mają skuteczność powszechną. To trochę tak, jak z PZPR. Co partia uchwaliła, to naród musiał akceptować bez autentycznej dyskusji i bez praktycznej możliwości sprzeciwu.

https://de.wikipedia.org/wiki/United_States_Foreign_Intelligence_Surveillance_Court

Na świecie jest wiele napięć, więc zgodnie z zasadami Realpolitik nadal będą działały wywiady szpiegujące inne kraje oraz swój własny kraj pod kątem zagrożeń. Nie jest jednak dobrze, aby wszystko było dozwolone.  Przykładem regulacji ograniczającej samowolę aparatu państwowego jest nieważność dowodów zdobytych sposobem nieprawnym. Coś porównywalnego powinno być praktykowane w sprawach służb.

21.10.2013

Swego czasu NSA rozesłało list do członków rodzin pracowników, w którym uprzedza, że publikacje na temat podsłuchów niezgodnych z prawem nie skończą się na dniach, lecz, że będą trwały miesiącami:
http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/nsa-schickt-motivationsbrief-an-mitarbeiter-familien-a-923536.html

Ostatnio ukazała się publikacja we francuskim Le Monda i bardzo ciekawie się zaczyna. Można się domyślać, że gdy w jakimś państwie niewiele się na te tematy pisze, to raczej się okaże, że służby tego państwa są same zaangażowane głębiej niż by się to komyś mogło wydawać. Albo że coś dostają od służb innych państw, albo że pozwalają na ingerencje innych służb. Albo wszystko na raz.

po francusku
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/10/21/comment-la-nsa-espionne-la-france_3499758_651865.html

po angielsku:
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/10/21/france-in-the-nsa-s-crosshair-phone-networks-under-surveillance_3499741_651865.html

 

c.d. zob.:

http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/kryzys.php?id=121

na górę