ŚWIATOPOGLĄD

Filozofia

Artykuły na tematy filozoficzne

Aktualne motto: Pracujemy, aby mieć czas na swoje sprawy i robić wtedy to, czego nie musimy.
- Arystoteles,  384-322 p.n.e.

2008-11-17 Kałuski Bogusław
Pojęcie boga a nowe wątki w dziejach i optymizm lub pesymizm.

Pojęcie boga uzyskuje specyficzne znaczenie w życiu każdego człowieka. Również poszczególne kręgi cywilizacyjne nadają mu specyficzna zawartość. Panuje przekonanie, że istnieje pewna ilość cech zasadniczych, ale w praktyce nie powtarzają się one we wszystkich ujęciach filozoficznych; różni filozofowie w różny sposób ustalają cechy boga.

Tu chcę zwrócić uwagę na to, że jedni filozofowie uważają, że bóg owszem jest, ale nie ingeruje w świat. Pochodną takiej postawy, albo jej pokrewnym jest stanowisko w nauce, że wystarczy poznać początek świata, podstawowe składowe oraz zasady rozwoju, a zrozumiemy dzieje i będziemy mogli przewidzieć przyszłość oraz na nią wpływać.

Drugi pogląd sprowadza się do tego, że bóg co jakiś czas interweniuje w świecie, wprowadzając elementy, których nie było na początku, lub które nie wynikają z początku. Nie zakłada się tu sprzeczności z początkiem, więc nie obala się możliwości racjonalnej nauki. W tym przypadku poznanie początku nie jest jednak rozwiązaniem całej zagadki, ponieważ pojawiają się nowe wątki. Ten typ poglądu jest jakby bardziej optymistyczny.

na górę