ŚWIATOPOGLĄD

Dziecko


Artykuły na temat wychowania dzieci

Wszystkim dzieciom życzę, aby spełniły się wasze najpiękniejsze i najlepsze marzenia

2009-01-19 Kałuski Bogusław
Dobre zajęcia dla małych dzieci - jakie powinny mieć cechy

Kiedyś dziećmi zajmowano się w domu. Było to zwykle zadanie matki, a gdy musiała pracować w gospodarstwie czy w jakimś innym rodzinnym sposobie zarabiania pieniędzy, to było to również zadaniem dziadków czy rodzeństwa. W domach zamożniejszych w rolę opiekunek wchodziły mieszkające tam niekiedy bliższe lub dalsze krewne, bony i nianie.

Przymusy życia w społeczeństwie przemysłowym doprowadziły do powstania instytucji żłobków i przedszkoli. Czasy najnowsze, kładące wielki nacisk na edukację, wprowadziły na rynek zajęcia grupowe dla dzieci już od około pierwszego roku życia. Jedne z nich mają charakter ogólnorozwojowy, inne cechują się wyspecjalizowaniem, kładąc wyraźniejszy akcent na ruch, muzykę, plastykę czy język.

Dzieci nabywają nowych umiejętności i nawyków na trwałe po roku zajmowania się tym czymś. To widzimy przecież w przedszkolu czy w szkole i tak samo jest w latach wcześniejszych. Dotyczy to wszystkiego. Języków, rysowania, umuzykalnienia itp. Wcześniejsze przejawy mogą się pojawiać po 2 miesiącach, ale można je uznać za nieugruntowane.

Oczekiwania rodziców, że dzieci od razu będą aktywne na zajęciach i że w domu pokażą coś nowego po pierwszych czy drugich zajęciach są nierozsądne. Tak się zdarza tylko czasem. Przedwczesne krytykowanie nauczycieli jest więc zwykle krzywdzące. Poganianie zaś i krytykowanie dzieci, biorących udział w zajęciach, wywołuje na dłuższą metę w ogóle odwrotny skutek. - Tutaj trzeba po prostu dać dziecku czas.

Zajęcia dla dzieci malutkich nie mają charakteru dłuższych zabaw między dziećmi. To byłoby przedwczesne. Małe dzieci nie bawią się ze sobą, a jeżeli już to bardzo krótko. Relacje socjalne między dziećmi zaczynają się pojawiać dopiero w wieku przedszkolnym. Do tego czasu dzieci działają głównie indywidualnie, kierując swą uwagę na siebie samych oraz na osoby dorosłe. Dlatego głównymi aktorami zajęć dla dzieci malutkich i małych są osoby prowadzące te zajęcia. Tę skłonność małych dzieci należy umiejętnie wykorzystać i wspierać. Ona bowiem owocuje tym, że dzieci przejmują od dorosłych wzorce zachowań. Trzeba więc od maleńkości zapewniać dzieciom towarzystwo takich dorosłych, których zachowanie jest godne naśladowania, czy to jako umiejętność, jak gra na instrumencie, czy w ogóle jako styl życia.

Ważnym elementem jest poczucie bezpieczeństwa dzieci. Zawsze powinny mieć możliwość wycofania się do mamy i jakby z zewnątrz poobserwowania wszystkiego tego, co robi osoba prowadząca oraz inne dzieci. Aktywność dziecka, wynikająca z jego własnej inicjatywy, jest warta wiele więcej, niż działanie pod presją matki, że „ma słuchać pani” czy „robić to, co inne dzieci”. – Osoby prowadzące powinny uczulić matki na to.

Gdy grupa jest względnie mała, dziecku łatwo jest koncentrować się na głównym aktorze, tj. na osobie prowadzącej. Rodzice powinni spełniać jedynie rolę zaplecza i towarzysza. Zwłaszcza gdy grupy są liczniejsze, to wszystkie zachęty słowne rodziców i popychania dzieci przez rodziców wywołują harmider i powodują dekoncentrację dzieci.

Aktywność dzieci na zajęciach jest z natury tylko częściowa. I nie ma je co popędzać, ani przymuszać. Obserwacja pozornie "nieuczestnicząca" jest dla dziecka również pouczająca.

Poza tym zajęcia dla dzieci to nie wojsko. Nie trzeba dzieci "uczyć żyć", ani "wychowywać". Na zajęciach dla dzieci trzeba pokazać dzieciom jakiś mały wycinek świata i zadbać o taka atmosferę, żeby dzieci się w nim dobrze czuły.

Zobacz:
Kałuski Bogusław
Zajęcia grupowe dla małych dzieci w Poznaniu. Rekomendacje. Linki
http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/dziecko.php?id=53

na górę