ŚWIATOPOGLĄD

Duchowość

Artykuły na temat duchowości

Ludzie mają dzisiaj najczęściej błędne wyobrażenie wolności. Rozpowszechniany wzorzec wolności (swobody) jest korumpowany przez dążenie do zysków oraz egoizm. Taka wolność, która rozwija się bez uwzględniania innych pryncypiów, orientująca się według ekonomicznych profitów, zmierza w pustkę i przemienia się (czasowo w swawolenie, a długofalowo) w zniewolenie i ślepe dopasowywanie się.

2006-03-04 Kałuski Bogusław
Miłość codzienna
O zwykłej codzienności tych, którzy się kochają

Ci, co się kochają, zdobywają się wzajemnie. Wciąż chcą się zdobywać. A zdobywani dają się zdobywać, ulegają, poddają się i dają.

Ci, których kochamy, są dla nas ważni i wartościowi. A także my sami, ze względu na nich,  zachowujemy się godnie, aby pozostać godnym i wartościowym w oczach tych, którzy nas kochają.

Z tymi, których kochamy, chcemy rozmawiać, opowiadać im i dowiadywać się od nich.

Z tymi, których kochamy, chcemy mieszkać razem i gotowi jesteśmy mieć nowy początek.

Gdy kogoś kochamy, chcemy się z nim bawić, jesteśmy gotowi wykreować coś nowego, coś pięknego i wspaniałego, razem mieć lub przyjąć dzieci.

Gdy kogoś kochamy, uwzględniamy go wciąż w swojej codzienności i w nawet najdrobniejszych sprawach. Gotowi jesteśmy służyć pomocą. I nie mamy wstydu.

Kogo kochamy, z tym chcemy razem przebywać, a także działać w sposób, który tej drugiej osobie odpowiada, a przynajmniej nie przeszkadza.

Gdy dwoje się wzajemnie kocha, to się siebie nie boją, ani tajemnic przed sobą nie skrywają. Usuwają przeszkody, jakie tylko dostrzegą.

W miłości dwojga przekroczone są granice.

Status dwojga kochających nie jest niższy, niż tej osoby, która w jakiejś sprawie osiągnęła wyższą sprawność. Ponieważ następuje zjednoczenie i większy staje za mniejszego, a mniejszy za większego.

Światopoglądy osób kochających się nie są sprzeczne, nawet gdyby z osobna brzmiały inaczej..

Osoby kochające się nie ponoszą straty. Bo im nie ubywa w tym, czego dają.

04.03.2006
11.03.2006
13.03.2006
19.03.2006
25.03.2006
 

Część druga: http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/duchowosc.php?id=10


 

na górę