ŚWIATOPOGLĄD

Różne

Artykuły na różne tematy

2015-10-29 Kałuski Bogusław
Czy istnieje prasa neutralna?

Nie ma prasy neutralnej. Każda prasa, we wszystkich państwach, reprezentuje czyjeś poglądy i interesy, czy to właściciela, czy osób, grup, instytucji czy firm z nim związanych.

Zatrudnia dziennikarzy i redaktorów o określonych poglądach, aby możliwie dobrze się czuli, przedstawiając opinie po myśli jakiejś grupy opiniotwórczej.

Do tekstów są dołączane takie lub inne zdjęcia oraz opracowania ekonomistów czy historyków reprezentujące nie tyle stronnictwa polityczne, co poglądy naukowe mniej lub bardziej zgodne z poglądami gazety (również w nauce zdania uczonych są podzielone).

Prasa jest skierowana do konkretnych grup językowych (np. The Guardian ma 2/3 czyteników nie brytyjskich) oraz do określonych grup społecznych, co jest związane z używaniem innego języka, czy to specjalistycznego czy potocznego, bardziej lub mniej poprawnego, zwłaszcza politycznie albo bardziej dosadnego aż po wulgarność. Niezależnie jednak od tego, czy jest to język wulgarny czy gładki język inteligencji, impregnacja informacyjna czytelników jest celowa i tylko brak refleksji odbiorców powoduje, że nie zauważają jak w ich głowy wbijane są kliny informacyjne i jak wokół ich szyi zaciska się jedwabny szalik informacji, którym nie da się nie ulec.

Gdy "Trybuna Ludu" miała w nagłówku dopisek, że jest organem KC PZPR, to brzmiał on groźnie pod adresem myślących - dużo groźniej, niż wyrażają to te proste słowa. Gdy dzisiajsza prasa po większej części unika wyraźnego pozycjonowania się, to jest w tym i kokietowanie i bal przebierańców, mniej lub bardziej wprawnych inżynierów dusz polujących na czytelników, w dążeniu do rządu dusz.

Interesy państw, interesy lobby gospodarczych, interesy poszczególnych partii oraz interesy międzynarodowych frakcji partyjnych wyznaczają, co, komu i jak zostanie powiedziane. Nie ma przypadków, chyba że zdarza się redakcyjny wypadek.

Oznacza to, że każda prasa jest jak potrawa do której z rozmysłem dodano przypraw i pierwszym zadaniem czytelnika powinno być odgadnięcie, jak smakuje dane warzywo bez przypraw, tj. jaka jest informacja o faktach, jeżeli zdjąć z niej nakładkę partyjnego komentarza czy sympatycznego albo niesympatycznego kontekstu. Można pisać o duchownych na przykładach osób, które mają osiągnięcia i można pisać o duchownych, którzy zbłądzili na bezbożne drogie. W każdym przypadku można podać wiele autentycznych przykładów o różnym wydźwięku – a mimo tego obraz całości może być przy tym zniekształcany.

Nie ma prasy neutralnej także w tym sensie, że każda jakoś ocenia wydarzenia. I co więcej, nawet nie byłoby prawidłowym pisanie neutralnie o wydarzeniach ewidentnie złych moralnie. Poza tym wiele dziedzin wymaga wiedzy spacjalistycznej, aby zdać sobie sprawę z tego, czy dane procesy mają „dobry” charakter (technicznie, ekologicznie, moralnie itp).

Neautralność więc nie jest ani wykonalna ani wskazana. Jednak, tak jak istnieje obowiązek rzetelności w przedstawianiu „faktów”, tak też istnieje obowiązek rzetelnego i wielostronnego komentarza redakcyjnego, w oparciu o najlepszą wiedzę, a nie tylko cząstkowe interesy.

Mając na uwadze powszechną stronniczość, która jest naturalna, bo przecież człowiek z natury łączy się w grupy, rozsądek i uczciwość (także ta wobec siebie samego) domagają się zdania sobie sprawy z tego, na czym polega nasza osobista stronniczość i na czym polega stronniczość poszczególnych dziennikarzy, redakcji gazet, telewizji oraz blogerów tworzących tzw. nowe media. - Na smak potraw i ich wpływ na organizm, w tym na umysł, ma wpływ nie tylko kucharz, ale także kosument przy stole dosypujący przypraw do „swojego” talerza.

10.11.2015

Chyba można powiedzieć, że w prasie i TV nad funkcją informacyjną górę bierze coraz bardziej funkcja instruktażowa. Tzn. mniej się pisze o faktach, a więcej o tym, co obywatel o nich powinien sądzić i mówić.

W zw. z powyższym zob. hasło „neutralność”:
http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/slownik.php?id=13
 

Zob. też uwagi o presie i innych mediach w:
http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/kryzys.php?id=57
2008-10-29 Kałuski Bogusław
Przyczyny obecnego kryzysu finansowego i ekonomicznego. Pytania o perspektywy. - cz. 1.

na górę