ŚWIATOPOGLĄD

Etno

Artykuły na tematy etnograficzne

Nawet najbardziej pobożny człowiek nie może żyć w pokoju, jeśli nie podoba się to złemu sąsiadowi. - F. Schiller, Wilhelm Tell

2022-12-25 Kałuski Bogusław
Reakcje na sytuację Ukrainy. Część 9. - Pytania o perspektywy. Coś za coś.

Gdyby wojnę Rosji z Ukrainą potraktować jako wojnę o terytorium, zasoby oraz ludzi, to dla ludzi wszędzie tam, a także dla całej przyrody będzie lepiej, aby zostali zagarnięci przez pomagający Ukrainie Zachód. Powodów jest wiele.

Są na Zachodzie ludzie ignoranci, którzy nadmiernie krytykują zachodni, a zwłaszcza amerykański kapitalizm, bo nie zdają sobie sprawy z realiów życia społecznego oraz zatruwania środowiska w państwach sowieckich, w innych innych państwach totalitarnych oraz w państwach biednych. Rządy państw Europy Zachodniej ewidentnie to wykorzystują i dlatego ich pomoc dla państw biednych oraz dla Ukrainy nie dość, że nie jest wysoka, to jeszcze jest odwlekana i wzrasta dopiero pod naciskiem ludności sympatyzującej z Ukrainą. Przykładowo w Niemczech każdorazowo zwiększano pomoc dla Ukrainy, gdy partia SPD (najliczniejszy członek koalicji rządowej, wystawiający kanclerza) uzyskiwała względnie słabe wyniki w wyborach w poszczególnych Landach. Natomiast wysokość pomocy USA dla Ukrainy była tak duża, jak wszystkich państw UE razem, a ostatnio znowu została zwiększona. Amerykanie ewidentnie lepiej rozumieją perspektywiczne, strategiczne i globalne znaczenie sukcesu Ukrainy.

Indie i ChRL wykorzystują trudności Rosji do taniego kupowania surowców. ChRL nie jest zainteresowana sukcesem Rosji, bo to utrudniłoby konkurowanie z USA. ChRL jest zainteresowana  osłabianiem się Rosji i zdobywaniem tam wpływów gopodarczych, a być może nawet uzależnieniem Rosji. To byłoby analogiczne do zamiarów Hitlera, który sądził, że po zdobyciu i opanowaniu ZSRR, miałby bazę surowcową do walki z USA. ChRL traktuje nie tylko USA, lecz także Indie jako państwa wrogie i co jakiś czas dochodzi do walk granicznych, dowodzących, że nikt tam nie chce zrezygnować z terytoriów uważanych za własne oraz nikt nie chce wyjść na słabszego, zwłaszcza, że wkrótce Indie będą miały więcej od ChRL ludzi w wieku produkcyjnym.

Rosja nie spodziewała się długiej wojny z Ukrainą. Nic więc dziwnego, że szybko okazało się, że brakuje im żołnierzy, nowoczesnych rakiet i sprzętu. Bombardowanie Ukrainy starymi rakietami  z czasów sowieckich terroryzuje ludność, ale przestanie być skuteczne, gdy Ukraina otrzyma z USA i Zachodu nowoczesny sprzęt zestrzeliwujący rosyjskie rakiety, nawet te nowocześniejsze.

Produkcja współczesnych rakiet jest droga bardzo, a ich ciągłe zużywanie jest drogie strasznie. Rosja, bez przestawienia całego państwa na tzw. gospodarkę wojenną, nie jest w stanie takich rakiet produkować w dużej ilości. A wodzowie Rosji nie chcą przestawiać państwa na gospodarkę wojenną, bo to oczywiście obudzi sprzeciw ludności, która, w niektórych regionach, zakosztowała życia wyraźnie lepszego niż za czasów ZSRR.

Im dłużej będzie trwała ta wojna, tym bardziej ujaskrawiana jest i będzie błędność wodzów Rosji. Zwykła ludność w dużej części popierała  Putina. Powodów było kilka. Niektórzy w tym czasie zaczęli wygodniej żyć, a każdy w Rosji boi się przewrotów, bo one zawsze kosztowały życie wielu ludzi.

Władimir Władimirowicz dyktator Putler. - Jak można być tak głupim, żeby rzucić się na Ukrainę i nie brać pod uwagę, że USA i Europa będą to tolerować? Życie dyktatorów jest potworne, ich władza kończy się prędzej czy później, hańbą okrywają się na wieki, na zawsze owiewa ich zła sława, kto o nich myśli, wzdryga się z obrzydzenia.

Im dłużej będzie trwała ta wojna, tym Ukraina i Ukraińcy będą się bardziej nastawiać przeciw Rosji, a bardziej z USA i Europą, które udzielają pomocy. Ukraina zostanie przezbrojona na sprzęt w standardach NATO. Względnie stary sprzęt posowiecki jest już prawie zużyty i nie ma sensu produkować jego kontynuacji.

Polska odzyskała państwowość po 1 wojnie światowej (Bo gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta). Popadła w zależność od ZSRR po 2 wojnie światowej. Odzyskała niepodległość po zrywie Solidarności.

Satelitarne państwo ukraińskie zostało utworzone przez Związek Radziecki rządzony przez Stalina. Realną państwowość Ukraina uzyskała w 1991 roku. Od tamtego czasu trwała transformacja w stronę faktycznej niepodległości. Ukraina, mimo powikłań, przesuwała się w stronę UE. - Rosja chciała zatrzymać ten proces i w tym celu rozpoczęła wojnę z Ukrainą w 2014 roku. Im cięższa ta wojna, tym większe emocjonalne oddalenie Ukraińców od Rosji i Rosjan. Propagandowe legendy o rzekomym braterstwie tych narodów, nawet jeżeli zapuściły korzenie, teraz zamieniają się w niechęć.

Od 2014 i zwłaszcza w 2022 duża ilość uchodźców ukraińskich wyjechała do wielu państw europejskich i namacalnie zapoznaje się z nowymi standardami materialnymi. Uczy się języków, ogląda inną telewizję i zapoznaje się z nowymi standardami życia społecznego, łącznie z edukacją i systemami prawnymi. Część z nich zostanie za granicą, a część wróci na Ukrainę. Mentalnie ten naród staje się radykalnie inny niż przed 2014. – Trzeba też pamiętać, że po wielkich stratach z czasów stalinowskich i 2 wojny światowej, ilość ludności wzrastała, aby w latach 1970 ukształtować się około 50 mln, ale od początków wieku XXI ciągle maleje i aktualnie wynosi (w zależności od szacunków) około 38-40-42 mln, z tendencją do dalszego starzenia się społeczeństwa. Oczywiście lepiej dla nich, żeby żyli w już normalnej Ukrainie.

Jakie są perspektywy Ukrainy po wojnie? - Przynależność do UE oraz NATO. Wejście wielkiego kapitału amerykańskiego i europejskiego w ramach odbudowy. Tworzenia filii firm amerykańskich i europejskich. Wejdzie też mieszany kapitał światowych funduszy inwestycyjnych zasilany pieniędzmi z praktycznie wszystkich państw świata. Odbudowa Ukrainy będzie oznaczała jej włączenie do obrotu światowego. Ten kapitał nie wypuszcza z rąk tego, co zdobył, bo przecież to wszystko ma zarabiać na siebie. Na przykładzie Polski i innych państw Europy Środkowej widać, jakie trwałe zmiany strukturalne to niesie dla firm miejscowych oraz dla każdego obywatela.

Jakie są perspektywy Polski po tej wojnie? - Zadomowi się u nas wielu Ukraińców i pierwszy raz po 2 wojnie światowej w Polsce będzie żył wyraźnie znaczący procent cudzoziemców. Firmy działające w Polsce (tj. firmy polskie oraz polskie filie firm zagranicznych), a także nowe firmy Ukraińców żyjących w Polsce, będą zwiększać ilość i różnorodność połączeń gospodarczych z Ukrainą.

Jakie są perspktywy Rosji po tej wojnie? - Rosja to ostatnie w Europie imperium starego typu. Rozpadły się bowiem imperia kolonialne wszystkich państw Europy Zachodniej. Jako przedostatnie rozbite zostało imperium niemieckie, ekspandujące głównie w kierunku Europy Wschodniej. Poza Rosją nie ma już w Europie innych państw-imperiów otwarcie brutalnych. Powstała Unia Europejska, w ramach której poszczególne państwa i firmy starają się zająć najbardziej wpływową i dochodową pozycję. UE jako całość ma potencjał stania się mocarstwem i odgrywania istotnej roli w porządku globalnym. Dla takiej Unii Rosja awanturnicza jest czynnikiem zakłócającym postęp. - Optymalny dla Rosji rozwój sytuacji, to przegrana w wojnie z Ukrainą. Następnie odłączenie się, od tak osłabionej Rosji, sąsiadujących państw satelitarnych i podległych. Następnie systematyczne przyłączanie się tych niepodległych państw do UE. To oczywiście może zająć wiele lat, jak to widzimy na przykładzie Europy Środkowej i Bałkanów. Tak sprowadzona do naturalnych rozmiarów i oczyszczona oraz ucywilizowana Rosja może włączyć się do światowego obrotu gospodarczego, a obywatele Rosji mogą mieć nadzieję na życie ich dzieci kiedyś w standardach demokratycznych. A jak nie, to dalej będą się wzajemnie mordować i męczyć w biedzie.

Pamiętajmy, że jedyną na świecie dużą strefą, gdzie na własnych terytoriach zgrupowanych państw nie toczą się wojny, jest UE, USA i NATO.

c.d.n.

Zobacz też inne posty na temat Ukrainy:
https://www.swiatopoglad.kaluski.biz/etno.php

 

na górę