ŚWIATOPOGLĄD

Dziecko


Artykuły na temat wychowania dzieci

Wszystkim dzieciom życzę, aby spełniły się wasze najpiękniejsze i najlepsze marzenia

2009-08-01 Kałuski Bogusław
Wrażliwość i nadwrażliwość dziecka

Ludzie ceniący piękno gotowi są płacić miliony za dzieła artystów. Ale przecież równie chętnie każdy człowiek, urządzając mieszkanie czy kupując ubrania, patrzy aby były ładne. Te ładne rzeczy są wytworem ludzi utalentowanych. Talent bazuje na wrażliwości oraz przetworzeniu tych impulsów w coś innego, np. wiersz, piosenkę, obraz, piękną tkaninę, zgrabny mebel czy dom. Wrażliwość dotyczy własnych uczuć i myśli (pochodzących z własnego wnętrza) oraz widoków, odgłosów czy zachowań ludzi, a więc pochodzących z zewnątrz.  Wrażliwość to sfera wejścia do świadomości. Dzieła rzemiosła, techniki czy sztuki to sfera wyjścia do świata.

Talent jest obecny u wszystkich, mniejszy lub większych, ale zawsze. Wychowanie pozwala go upraktycznić lub prowadzi do stłumienia. Początek wychowania polega na zachowaniu wrażliwości. Dziecko jako płód w ciele matki przeżywa wraz nią wszystkie jej myśli i uczucia. A przecież matka nie opowiada tego dziecku! To przeżywanie odbywa się drogami subtelniejszej komunikacji. W ten sam sposób, jako ludzie dorośli, odbieramy (zgadujemy) nastrój innych ludzi czy nastrój przyrody.

W związku z wrażliwością, w psychologii i pedagogice, już na poziomie niemowlęcym, a zwłaszcza przedszkolnym i szkolnym, pojawia się termin ”nadwrażliwości” jako wrażliwości szczególnie wysokiej. Jako że rodzice mają wiele spraw na głowie, a przedszkolanki i nauczyciele mają wiele dzieci w swoich grupach i klasach, wysoka wrażliwość, zamiast być sygnałem specyficznych talentów, staje się zwykle problemem. Talent nie musi być typu artystycznego. Ktoś może mieć talent do robienia stron internetowych, ktoś inny do konstruowania samochodów, albo do dbania o dom, ktoś inny może mieć talent do gotowania, do prowadzenia interesów, do znajdowania informacji itd. Przecież rzemieślnik, który znakomicie wykonuje swoją pracę to też człowiek utalentowany. Nawet urzędnik może wykazywać pozytywne talenty! Bądźmy ludźmi, ceńmy doskonałość, kompetencje techniczne i społeczne, a także miejmy wyrozumiałość dla odmienności, delikatności czy słabości.

Często rodzicom i wychowawcom trudno jest dostrzec w dziecku jakiś konkretny talent, jednak każdemu jest łatwo jest dostrzec wysoką wrażliwość dziecka. Dbajmy o nią, bo to szczególna cecha dziecka i być może skarb. Albo przekleństwo, jeżeli zostanie źle potraktowana przez rodziców, nauczycieli czy lekarzy.

Jako wprowadzenie w temat polecam przystępne opracowanie oraz relacje matek, które nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jakie dzieci przybyły do ich rodzin.

Zrozumieć dziecko nadwrażliwe
Opracowały: Alina Sindera, Barbara Kukiełka
http://www.zsi1.internetdsl.pl/o_szkole/kadra_pedag/publikacje/poradnik/dziecko_nadwrazliwe.htm


Forum
Małe dziecko
Nadwrazliwosc emocjonalna 3-latka
http://forum.gazeta.pl/forum/w,566,87702910,,Nadwrazliwosc_emocjonalna_3_latka.html?v=2

 

na górę