ŚWIATOPOGLĄD

Dziecko


Artykuły na temat wychowania dzieci

Wszystkim dzieciom życzę, aby spełniły się wasze najpiękniejsze i najlepsze marzenia

2008-11-14 Kałuski Bogusław
Attachment parenting czyli rodzicielstwo bazujące na zasadzie łączności z dziećmi

Jest to styl wychowania bazujący na continuum concept Jean Liedloff. Continuum Concept było popularyzowane od lat 80 również przez Williama Saers’a. Potem Sears wprowadził własną nazwę: attachment parenting. Sears pisał poczytne poradniki w różnych stylach i stał się równie, a może nawet bardziej  znany jak Liedloff. 

Po niemiecku sens attachment parenting można oddać przez zwrot: Anhaeng – Beelterung albo Erziehung durch Zuneigung. – Angielskie „attachments” ma wiele znaczeń, m.in. załączniki do emaili. Niemiecki „Anhaenger” też jest wieloznaczny, np.: przyczepa, zwolennik. - Generalnie sens jest w przywiązaniu, w skłonności, w byciu razem. – Po polsku nie ma utartego słowa. Myślę, że można zostać przy terminie angielskim (czy raczej amerykańskim).

J. Liedloff powiedziała, że attachment parenting jest amerykańską wersją jej bardziej ogólnej koncepcji. I jest w tym sporo racji, ponieważ w tej wersji jej koncepcja stała się szeroko znana, doczekała się sporej ilości popularyzatorów i poradników. Można powiedzieć, że odniosła amerykański sukces. A to jest znakomita rekomendacja, ponieważ Amerykanie uchodzą za naród najlepiej dbający o dzieci. Mówi się, że Niemcy dzieci wychowują, a Amerykanie opiekują się nimi. Amerykanie w ogóle są najbardziej rodzinni. Mają dużo dzieci, ich domy są duże, a w domach mają olbrzymie kuchnie z dużą ilością szaf oraz urządzeń ułatwiających życie .

Podam dwa miejsca, gdzie omawianych jest Osiem Podstawowych Zasad.

po angielsku: Eight Principles of Parenting
http://www.attachmentparenting.org/principles/api

po niemiecku: Die 8 Ideale des Attachment Parenting
http://attachment-parenting.de/die-8-idelae-des-attachment-parenting-von-attachment-parenting-international

Jest sporo innych stron internetowych również podejmujących tę tematykę.

Na tych stronach podanych są również fora internetowe rodziców wychowujących dzieci w tym stylu. Warto z nich korzystać, bo są źródłem informacji z pierwszej ręki.

Przykłady:

Zbiór artykułów  po polsku:
http://dziecisawazne.pl/11-mitow-na-temat-attachment-parenting/

Zbior artykułów po angielsku:
The Natural Child Project
http://www.naturalchild.org/articles/


* * *

Zob. też na tej stronie:
Książka Jean Liedloff: The Continuum Concept ukazała się w Polsce pod dwoma tytułami: W głębi kontinuum - oraz: W poszukiwaniu straconego szczęścia. - Rekomendacja.
http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/dziecko.php?id=50

 

23.02.2012 Uwaga

Attachment parenting wydaje się być znakomitym system wychowywania dzieci do lat trzech. Dzięki niemu dzieci nabierają wiary w swoje możliwości. O ile wiem, brakuje szerszego programu attachment parenting dla dzieci starszych. Z tego względu, od wieku trzech lat odpowiednim jest system oparty na pedagogice waldorfowskiej, zwłaszcza w mało konserwatywnej wersji amerykańskiej. Ten umożliwia strukturalizację w sposób łagodny (!) i ułatwia integrację dziecka z otoczeniem, tj. nie tylko z matką i najbliższą rodziną lecz także z innymi osobami. Oczywiście również w sposób uwzględniający wolę dziecka, a nie przez wymuszenia. Celem jest indywidualny rozwój dziecka oraz chęć do życia w społeczeństwie i umiejętność życia w społeczeństwie jednocześnie.

na górę