ŚWIATOPOGLĄD

Duchowość

Artykuły na temat duchowości

Motto: Boże chroń mój kraj przed suszą, a mój dom przed burzami i podatkami.

2006-03-04 Kałuski Bogusław
Miłość codzienna
O zwykłej codzienności tych, którzy się kochają

Ci, co się kochają, zdobywają się wzajemnie. Wciąż chcą się zdobywać. A zdobywani dają się zdobywać, ulegają, poddają się i dają.

Ci, których kochamy, są dla nas ważni i wartościowi. A także my sami, ze względu na nich,  zachowujemy się godnie, aby pozostać godnym i wartościowym w oczach tych, którzy nas kochają.

Z tymi, których kochamy, chcemy rozmawiać, opowiadać im i dowiadywać się od nich.

Z tymi, których kochamy, chcemy mieszkać razem i gotowi jesteśmy mieć nowy początek.

Gdy kogoś kochamy, chcemy się z nim bawić, jesteśmy gotowi wykreować coś nowego, coś pięknego i wspaniałego, razem mieć lub przyjąć dzieci.

Gdy kogoś kochamy, uwzględniamy go wciąż w swojej codzienności i w nawet najdrobniejszych sprawach. Gotowi jesteśmy służyć pomocą. I nie mamy wstydu.

Kogo kochamy, z tym chcemy razem przebywać, a także działać w sposób, który tej drugiej osobie odpowiada, a przynajmniej nie przeszkadza.

Gdy dwoje się wzajemnie kocha, to się siebie nie boją, ani tajemnic przed sobą nie skrywają. Usuwają przeszkody, jakie tylko dostrzegą.

W miłości dwojga przekroczone są granice.

Status dwojga kochających nie jest niższy, niż tej osoby, która w jakiejś sprawie osiągnęła wyższą sprawność. Ponieważ następuje zjednoczenie i większy staje za mniejszego, a mniejszy za większego.

Światopoglądy osób kochających się nie są sprzeczne, nawet gdyby z osobna brzmiały inaczej..

Osoby kochające się nie ponoszą straty. Bo im nie ubywa w tym, czego dają.

04.03.2006
11.03.2006
13.03.2006
19.03.2006
25.03.2006
 

Część druga: http://www.swiatopoglad.kaluski.biz/duchowosc.php?id=10


 

na górę